Địa chỉ: huyện Ia Pa - Gia Lai

Văn nghệ tổng kết Năm học 2016 - 2017