Địa chỉ: huyện Ia Pa - Gia Lai
Liên hệ trực tiếp:

Trường Mẫu giáo Măng Non

huyện Ia Pa - Gia Lai
gialai-iapa-mgmangnon@edu.viettel.vn